Home Bestuur Nieuws Publicaties RooyNet Woorden Contact

Veldeke Venray is een vereniging die zich ten doel stelt om de belangstelling voor de Venrayse taal en cultuurgeschiedenis levend te houden. Dat doet zij door jaarlijks activiteiten te organiseren en door publicaties te verzorgen.

Voorbeelden zijn lezingen en excursies, een Venrodsen aovend, een aetaovend en een cursus “Venrods laeze en schriēve”.

In de afgelopen jaren verzorgde Veldeke Venray de publicatie van het “Venrays woordenboek”, een verkorte versie daarvan: het “Broonsgruūn Buukske” en het “Venrays spreekwoordenboek”. Al deze activiteiten worden door ruim 200 leden en tal van vrijwilligers gedragen.

In Venray, en in de kerkdorpen in het bijzonder, is er een hernieuwde belangstelling voor onze spreektaal. Denk hierbij aan lokale dichters, toneelverenigingen en vastelaovesverenigingen.
Op verzoek worden zij door Veldeke Venray in onze gesproken en geschreven taal ondersteund.

De lezingen die we organiseren gaan over de geschiedenis en de cultuur van Venray, de kerkdorpen en de gemeenten in onze directe omgeving. We nodigen deskundigen uit die een boeiend en avondvullend verhaal verzorgen.

Excursies gaan bijna altijd naar plaatsen binnen een straal van 20 kilometer van Venray. Vaak gaat het daarbij om een bezoek aan een dorp, een museum of een kerk. Tijdens deze excursies worden verleden, heden en toekomst verder toegelicht.

In de nazomer bereidt Veldeke in overleg met de deken en vrijwilligers van de Grote Kerk een eucharistieviering voor in onze Venrodse taal. Voor deze dialectmis worden Kruudwissen opgemaakt die tijdens de dienst gezegend worden. Een Kruudwis is een boeket van kruiden, bloemen, vruchten en granen, zoals die hier vroeger gemaakt werden ter bescherming tegen ziekte en ongeluk voor mens en dier.

Met enige regelmaat reikt Veldeke Venray de Âld Venrodsen Ierepries uit. De prijs wordt uitgereikt aan mensen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt ten aanzien van de Venrayse cultuur en taal. Klik > hier < als u wilt zien wie deze prijs uitgereikt heeft gekregen (pdf).Veldeke en Venrods ! Weej zien d’r gröts òp!

En U?

 

 

 Veldeke Venray © 2012 - 2022

Alle rechten voorbehouden