Home Bestuur Nieuws Publicaties RooyNet Woorden Contact


Toewkenning Veldeke Ieërespeld án Jacqueline van den Heuvel - van den Munckhof van Veldeke Kring Venroj.

Ňp de jaorlekse leejevergadering van Veldeke Venroj van 26 márt 2019 naam ňs aller Jacqueline van den Heuvel-van den Munckhof áfschejd as bestuūrslid. Zeej het ur aege hieël veul jaore mit hárt en ziel iengezet vur Veldeke en daor bedaanke weej ur dan ok gaer vur. Zeej kreeg hiērvur, dik verdiend, de gaolde ieërespeld van Veldeke Limburg ňpgespeld dur vurzitter Christine van Basten-Boddin.

Jacqueline van den Heuvel-van den Munckhof is sindert 2001 bestuūrslid van Veldeke Venroj en het ‘n belángrieke beejdraag geleverd án de doelstellinge van de kring Venroj en ienderekt án Veldeke Limburg.

Veldeke Venroj het as hoofddoelstelling ‘t behâld van de streektaal en ňntwikkelt dorrien steeds neeje iniesjatieve, heldt de volkskultuūr van vroeger zóveul meugelek ien ieëre már heldt ok de volkskultuūr van nňw goēd ien de gate um zoeë de kulterele aerfenis ien stând te hâlde.

Jacqueline is ’n belangrieke spil hierien vur Veldeke Venroj, dur:
 

* al 16 jaor áktief te zien as bestuūrslid;
* ‘t orgenezieëre van dialektmisse mit de dorbeej huuërende waerkzámheeje zóas kontakte mit Venrodse priesters, ‘t samestelle van ‘t misbuukske ien ‘t dialekt roondum ‘n bepóld thema,
* ‘t verzörge van de kore en ‘t versiere van de kaerk;
* ‘t mit orgenezieëre van ‘t make van de Kruudwis en de samewaerking mit de kerk hierien;
* ‘t ánlevere van verschejjene stukke vur d’n Hazegaerf (jaorleks mágezien van Veldeke Venroj) ien ’t Venrods dialekt;
*  ‘t aeges schriēve van allerlejse gedichte en verhale ien ňs dialekt;
* mit-auteur van ‘t Venrays Spreekwoordenboek (’n waerk van veul jaore);
* ur mitwaerking án de Venrodse Aovenden mit aege geschreve vurdráchte ien ‘t dialekt;
* ‘t waekeleks uutdrage van ňs dialekt ien beejénkňmste vur bewoeëners ien verzörgingshuūs;
* ‘t mit-orgenezieëre van Kringekontaktdage van Veldeke Limburg ien de preveens Limburg;
* mit-auteur gedichtebundel "Uut de bovveste laaj";
* áktief te zien ien de dieëlname van Veldeke Venroj án de boekemernt;
* ‘t beheer van de ňpslágruumte van Veldeke Venroj.

…en nog veul mieer, teveul um op te noeme!
Jacqueline, van harte gefillesetieërd!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toekenning Veldeke Erespeld aan Jacqueline van den Heuvel - van den Munckhof van Veldeke Kring Venray.

Op de jaarlijkse ledenvergadering van Veldeke Venray van 26 maart 2019 nam ons aller Jacqueline van den Heuvel-van den Munckhof afscheid als bestuurslid van Veldeke kring Venray. Zij heeft zich heel veel jaren met hart en ziel ingezet voor Veldeke en daar bedanken wij haar dan ook graag voor. Zij kreeg hiervoor, dik verdiend, de gouden erespeld van Veldeke Limburg opgespeld door voorzitter Christine van Basten-Boddin.

Jacqueline van de Heuvel - van den Munckhof is sinds 2001 bestuurslid van Veldeke Venroj en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de kring Venroj en indirect aan Veldeke Limburg.

Veldeke Venroj heeft als hoofddoelstelling het behoud van de streektaal en ontwikkelt daarin steeds nieuwe initiatieven, houdt de volkscultuur van vroeger zoveel mogelijk in ere maar houdt ook de volkscultuur van het heden nauwlettend in de gaten om zo de culturele erfenis in stand te houden.

Jacqueline is een belangrijke spil hierin voor Veldeke Venroj, door:

* al 16 jaar actief te zijn als bestuurslid;
*

het organiseren van dialectmissen met de daarbij behorende activiteiten zoals contacten met Venrodse priesters, het samenstellen van het misboekje in het dialect rondom een bepaald thema;

* het verzorgen van de koren en het versieren van de kerk;
*

het mede organiseren van de Kruudwis maken en de samenwerking met de kerk hierin;

* het aanleveren van diverse stukken voor de Hazegaerf (jaarlijks magazine van Veldeke Venroj) in het Venrays dialect;
* het zelf schrijven van diverse gedichten en verhalen in ons dialect;
* mede-auteur van het Venrays Spreekwoordenboek (vele jaren werk);
* haar medewerking aan de Venrodse Aovenden met zelf geschreven voordrachten in het dialect;
* het wekelijks uitdragen van ons dialect in bijeenkomsten voor cliënten in verzorgingshuizen;
* het mede-organiseren van Kringencontactdagen van Veldeke Limburg in de provincie Limburg;
* mede-auteur gedichtenbundel "Uut de bovveste laaj";
* actief te zijn in het mede opzetten van deelname Veldeke Venroj aan de boekenmarkt;
* het beheer van het magazijn van Veldeke Venroj.

... en nog veel meer, teveel om op te noemen!
Jacqueline, van harte gefeliciteerd!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bestuur Veldeke Venray
 


naar boven                         

 

 Veldeke Venray © 2012 - 2022

Alle rechten voorbehouden