Home Bestuur Nieuws Publicaties RooyNet Woorden Contact

LAEZING OVVER DE DUITSE BEGRAAFPLÁTS Mej 2018

Ňp dinsdágaovend 22 mej zal d’n hieër Sakkers vur Veldeke ‘n laezing verzörge ovver de Duitse militaere begraafpláts ien Ysselsteyn.
D’n hieër Sakkers kumt uut de preveensie Zeeland en het ’n studie gemákt van ’t begrave van gesneuvelde soldaote ien de loeëp van d’n tied ien ’t algemaen en de Duitse begraafpláts ien ’t bezoonder. Daor ligge ongevaer 31.500 gesneuvelde, wat ennen onuutwisbaren iendruk mákt beej de bezukers. Verders het heej ok naosporinge gedaon ien Den Haag, Berlien en Kassel, wor de Duitse Oorlogsgravenstichting is gevestegd. Zoeë het heej allerleej wieëteswerregheeje bovve water geháld, woraover heej ok ’n boēk göt uutgaeve. Ien de laezing göt heej diēper ien ňp de áchtergroonde; worrum de Duitse begraafpláts juust ien Ysselsteyn is gekňmme, wat de meense ‘r van voonte, ’t Nederlandse en Duitse behieër, de identifikasie van gevoonde gesneuvelde en nog veul mieër. Heej het hier nie allenneg veul kennes van, már wet ’t ok nog boejend te vertelle.

De laezing wert gehâlde ien zaal Odeon án de Hoenderstraot, ánváng 20.00 uūr.
Ok nie-leeje van Veldeke zien welkňm; zillie betale €3.= ântreej.

Bestuūr Veldeke Venroj-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lezing over de Duitse Begraafplaats Mei 2018

Op dinsdagavond 22 mei zal de heer Sakkers voor Veldeke een lezing verzorgen over de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn.
De heer Sakkers komt uit de provincie Zeeland en heeft ’n studie gemaakt van het begraven van gesneuvelde soldaten in de loop der tijden in ’t algemeen en de Duitse begraafplaats in het bijzonder. Daar liggen ca. 31.500 gesneuvelden, wat een onuitwisbare indruk maakt bij de bezoekers. Verder heeft hij ook naspeuringen gedaan in Den Haag, Berlijn en Kassel, waar de Duitse Oorlogsgravenstichting is gevestigd. Zo heeft hij allerlij wetenswaardigheden boven water gehaald, waarover hij ook ’n boek gaat uitgeven. In de lezing gaat hij dieper in op de achtergronden; waarom de Duitse begraafplaats juist in Ysselsteyn is gekomen, wat de bevolking ervan vond, ’t Nederlandse en Duitse beheer, de identificatie van gevonden gesneuvelden en nog veel meer. Hij heeft hier niet alleen veel kennis van, maar weet ’t ook nog boeiend te vertellen.

De lezing wordt gehouden in zaal Odeon aan de Hoenderstraat, aanvang 20.00 uur. Ook niet-leden van Veldeke zijn welkom; zij betalen €3,= entree.

Bestuur Veldeke Venray


 

Zittinge ien 2018 (ňnder vurbehâld)
 

datum wórhin
23 jannewarie Laezing Piet Marcellis ien Odeon (BRL)
21 fibberwarie Roondlejjing beej umroēp Venroj
20 márt Jaorvergadering ien Odeon (BRL)
18 ápril Roondlejjing Toon Kortooms
22 mej Laezing Sakkers
19 junie Kunningsschiēte beej de Schuttereej
18 owgustus Kruudwis
22 september Dialektmis
23 september Zangers St. Frans buūkmernt
16 oktoeëber Aetaovend
20 nňvvember Venródsen aovend
18 dezember Aovend mitwaerkende meense

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zittingen in 2018 (onder voorbehoud)

datum waarheen
23 januari Lezing Piet Marcellis in Odeon (BRL)
21 februari Rondleiding bij omroep Venray
20 maart Jaarvergadering in Odeon (BRL)
18 april Rondleiding Toon Kortooms
22 mei Lezing Sakkers
19 juni Koningsschieten bij de schutterij
18 augustus Kruudwis
22 september Dialektmis
23 september Zangers St. Frans boekenmarkt
16 oktober Eetaovend
20 november Venrayse avond
18 december Avond meewerkende mensen


Bestuur Veldeke Venray
 


naar boven

 

 Veldeke Venray © 2012 - 2018

Alle rechten voorbehouden