Home Bestuur Nieuws Publicaties RooyNet Woorden Contact

Uitgaven van Veldeke-Venray / Uutgaves van Veldeke-Venroj

Venrays Woordenboek / Venrods Woordeboēk

Woordenboek in het Venrays-Nederlands.
Beperkte woordenlijst Nederlands-Venrays.
Gebonden en geïllustreerde uitvoering, 3e druk, totaal 750 blz.

Woordeboēk ien ’t Venrods-Nederlands.
Beperkte woordeliest Nederlands-Venrods.
Geboonde en geïllestriērde uutvoering, 3e druk, totaal 750 blz.

Prijs / Pries € 25,00

Spreekwoordenboek / Spraekwoordeboēk

Spreekwoorden, uitdrukkingen, spreuken, gezegden en zegswijzen in de Venrayse streektaal. Gebonden en geïllustreerde uitvoering, 1e druk,
totaal 500 blz.

Spraekwoorde, uutdrukkinge, spreuke, gezegdes en zegswiēze ien de Venrodse streektaal. Geboonde en geïllestriērde uutvoering, 1e druk,
totaal 500 blz.

Prijs /Pries25,00

Uit de bovenste lade / Uut de bovveste laaj

Boekje met een 70 tal nieuwe en oude gedichten van diverse schrijvers in het Venrays. Uitgegeven bij gelegenheid van het 40 jarig jubileum.

Uut de bovveste laaj. Gedichtebundel mit en suvventig tal neeje en ålde gedichten van diverse schrievers uutgegeaeve beej gelaegenhejd van t 40 jaorig bestaon van Veldeke Venroj.

Prijs /Pries € 12,50

Broonsgruūn buukske, editie Venrayse streektaal

Woordenboekje in het Nederlands-Venrays volgens de woordenlijst van Toine Ambaum. Werkwoordenlijst Nederlands-Venrays. Vervoeging van werkwoorden en richtlijnen voor de spelling. Paperback uitvoering, 1e druk,
totaal 86 blz.

Woordebuukske ien ’t Nederlands-Venrods volleges de woordeliest van Toine Ambaum. Waerkwoordeliest Nederlands-Venrods. Vervoeginge van waerkweurd en richtlejne vur de spelling. Paperback uutvoering, 1e druk,
totaal 86 blz.

Prijs /Pries 7,50

Gebruiken het jaar rond / Gebruuke ’t jaor roond

Beschrijvingen van, al of niet verdwenen, gebruiken van vroeger in ordening naar tijd in de jaren 1870 tot 1940. Geschreven door Koos Swinkels met medewerking van Veldekeleden.

Beschriēvinge van, al of nie verdwene, gebruuke van vroeghin ien ordening nór tied ien de jaore 1870 wies 1940.
Geschreve dur Koos Swinkels mit mitwaerking van Veldekeleeje.

Prijs /Pries € 5,00

Kruimels van een boerentafel / Kruumels van en boēretoffel

Bloemlezingen uit het werk van Teng Bots, een boer uit Oirlo.
Een nuchtere kijk op het leven, gecombineerd met milde humor.

Bloemlaezinge uut ‘t waerk van Teng Bots, enne boēr uut Oeldere.
Enne nuchtere kiēk òp ‘t laeve, gekòmbiniērd mit milde humor.

Prijs /Pries 5,00

Verjaardagskalender / Verjäörsklender

Verjaardagskalender met Venrayse foto's.

Verjäörsklender mit Venródsefoto's.
 

Prijs /Pries € 10,00

Oud Venray in beeld / Âld Venroj ien beeld

DVD van ongeveer 2 uur, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Veldeke-Venray.

DVD van òngevaer 2 uūr, uutgegaeve beej de gelaegenhejd van ‘t 25-jörreg jubeleejum van Veldeke-Venroj.

Prijs /Pries € 15,00

Set prentbriefkaarten Oud Venray / Set preantbriefkaarte Âld Venroj

Set prentbriefkaarten Oud Venray uitgegeven door Veldeke-Venray.

Set preantbriefkaarte Âld Venroj uutgegeave dur Veldeke Venroj.

Prijs /Pries € 1,50

Zes prentbriefkaarten Toon Kateman / Zes preantbriefkaarte Toon Kateman

Zes prentbriefkaarten van Toon Kateman.

Zes preantbriefkaarte van Toon Kateman.

Prijs /Pries € 1,50

"Lèste wäörd" Teksten in ’t Limburgs bij begrafenis en crematie / Lèste wäörd" Tekste ien ’t Limburgs beej begreffenis en kremasie

"Lèste wäörd" Teksten in ’t Limburgs bij begrafenis en crematie.

"Lèste wäörd" Tekste ien ’t Limburgs beej begreffenis en kremasie.

Prijs /Pries € 10,00

Verzamel cd van muziek Venrayse avonden / Verzamel cd van muziek Venrodse aovenden

Veldboeket van Venrayse muzikale bloempjes geplukt op de Venrayse Avonden 1989 - 2015.

Veldboeket van Venrodse muzekale bluumkes geplukt òp de Venrodse Avonde 1989 - 2015

Prijs /Pries € 10,=


De Veldeke-Venray uitgaven zijn te koop via onze vereniging en enkele bij de VVV en boekhandel Roojboek in de Schoolstraat.
Bij aankoop van drie uitgaven of meer, krijgt u een korting van 10%.
De Veldeke-Venroj uutgaves zien te koeëp via òs verieëneging en aenkele beej de VVV en buūkhândel Roojboek ien de Schòlstraot.
Beej ánkoeëp van drie uutgaves of mieër, kriegde en korting van 10%.

 

Klik op onderstaand logo om andere  Venrayse publicaties te bekijken.


RooyNet logo


 

naar boven

 

 Veldeke Venray © 2012 - 2022

Alle rechten voorbehouden